Drukke verbindingsweg Aarschot-Herselt gaat weer open

N19_Aarschotsesteenweg_Fase1_siteVrijdagavond 20 november gaat de drukke verbindingsweg tussen Herselt en Aarschot (N19) weer open voor het verkeer. Dan zullen de werkzaamheden aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg en de Madestraat in Herselt zijn afgerond. Het kruispunt werd volledig heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming te verbeteren.

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer begon een aannemer afgelopen zomer met de heraanleg van het kruispunt. Er werden vrij liggende fietspaden, nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers en een middenberm aangelegd. Voor de bussen kwamen er ook bushavens zodat ze halt kunnen houden zonder het verkeer te hinderen. Deze ingrepen zullen het kruispunt veiliger maken en ook het verkeer tussen Herselt en Aarschot vlotter laten doorstromen.

Goede samenwerking
De gemeentebesturen van Herselt en Aarschot reageren tevreden: “De werken zijn vlot verlopen, mede dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende partners. We zijn opgetogen over het resultaat, dat de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komt.”

De werkzaamheden namen zo’n drie maanden in beslag. Het traject maakt deel uit van de Kempense noord-zuidverbinding. Langs het betrokken traject zaten heel wat bedrijven gevestigd. Die bleven het merendeel van de tijd bereikbaar via een richtingsverkeer vanuit Aarschot. (Paul Huysmans)