kmowerftaanDrie op tien kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Vlaanderen denken er sterk aan om in de resterende vier maanden van dit jaar nieuwe mensen aan te werven. Het is de eerste keer sinds juni 2011 dat de aanwervingsintenties boven dertig procent uitkomen. Dat berekende hr-dienstverlener SD Worx op basis van een driemaandelijkse rondvraag.

Drie maanden geleden dacht iets minder dan 25 procent van de kmo’s in Vlaanderen op korte termijn mensen in dienst te zullen nemen. Nu is dat 31 procent. Vooral grotere kmo’s met 50 tot 99 werknemers zijn optimistisch. Hetzelfde geldt voor kmo’s uit de secundaire sector, met name de industrie.

“Het lijkt dus de goede kant uit te gaan qua vooruitzichten”, stellen de onderzoekers van SD Worx. “Het verschil tussen pessimisten en optimisten wordt steeds groter.”

SD Worx plaatst wel een kanttekening bij het optimisme. Dat heeft namelijk een aarzelend karakter. Dat komt omdat de kmo’s er nog niet heilig van overtuigd zijn dat er echt meer werk op hen afkomt.

De Vlaamse kmo’s zijn koplopers in het optimisme. In Wallonië denkt 22 procent te zullen aanwerven en in Brussel amper 14 procent. Eenzelfde beeld duikt op als gevraagd wordt naar de aanwervingsintenties op langere termijn.

Voor het onderzoek werden 640 ondernemingen met vijf tot honderd werknemers bevraagd. De foutenmarge bedraagt drie procent.