lompnbedrijfInspectiediensten zijn woensdag in Dilbeek binnengevallen bij een lompenbedrijf en twee ondernemingen die handelen in import en export van goederen en voertuigen. Bij de grootscheepse controle werd een reeks inbreuken vastgesteld.

Bij de drie ondernemingen werden door de inspectiediensten processen-verbaal opgesteld voor onder meer zwartwerk, illegaal verblijf, milieu-inbreuken, inbreuken op het btw-register en witwaspraktijken.

In een van de bedrijven bleek bij de inval een slecht geplaatst verwarmingstoestel zelfs een beginnende brand te veroorzaken, waardoor de brandweer meteen in actie moest komen.

Volgens de politie Dilbeek is de controleactie een signaal naar andere bedrijven die zich mogelijk niet aan de wet en de verschillende regelgevingen houden en zijn meer controles in de toekomst niet uit te sluiten.

Aan de controleactie namen naast de politie van Dilbeek ook de douane, de sociale inspectie, de dienst Vreemdelingenzaken, Ovam, de cel milieucriminaliteit van de federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde, het interventiekorps van de federale politie, de FOD Economie, het parket Halle-Vilvoorde, de dienst milieu van de gemeente Dilbeek, de brandweer van Dilbeek en de lokale politiezones Amow (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel) en Tarl (Ternat/Affligem/Roosdaal/Liedekerke) deel.