julien DekeyserDe provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ voorlopig vast.

Het provinciebestuur reageert hiermee op de vernietiging van het plan voor de bedrijvenzone in Kampenhout en Boortmeerbeek door de Raad van State, vier maanden geleden. De Raad van State vernietigde het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas’ omdat het milieurapport werd opgemaakt volgens het zogeheten integratiespoorbesluit. Het provinciebestuur heeft in navolging van deze uitspraak de procedure meteen hervat, zodat in december al een nieuw plan-MER kon goedgekeurd worden.

“Met deze beslissing  brengen we nu ook het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw in procedure”, zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Julien Dekeyser. “Het plan voorziet in een uitbreiding van het bedrijventerrein met twintig hectare en een specificatie van de toegelaten activiteiten op de bestaande bedrijvenzone.”

Het gewestplan laat een veelvoud aan industriële bedrijven toe. “Door het gemengde karakter van het bedrijventerrein en de woningen in de directe nabijheid is het niet wenselijk dat in Kampenhout-Sas wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of dat er afvalverbranding gebeurt”, zegt Dekeyser. “Daarom zorgt het provinciebestuur ervoor dat de nieuwe bestemmingsregels zo snel mogelijk weer van kracht zijn.”

Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen kan formuleren op het voorgenomen plan.