De Vlaamse administratie heeft voor de bouw- en milieuvergunning van het Eurostadion op parking C van de Heizel in Grimbergen over de hele lijn een negatief advies gegeven. In de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie zitten twintig Vlaamse administraties.

De eengemaakte omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouw- en milieuvergunning, waardoor twee procedures tot één herleid werden. De hoofdreden voor het negatieve advies is dat projectontwikkelaar Ghelamco te creatief omspringt met de wettelijk toegestane maximale oppervlakte.

Volgens de Vlaamse administratie gebruikt de bouwheer meer dan 100.000 vierkante meter voor zijn voetbalgerelateerde activiteiten. Dat is dubbel zoveel als de toegestane 50.000 vierkante meter.

Een tweede heikel punt is de mobiliteit. Ghelamco geeft volgens de administratie onvoldoende garanties om een verkeersinfarct op de Brusselse ring te vermijden.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) moet op basis van het advies uiterlijk op het einde van deze maand beslissen over de vergunning voor het geplande stadion op parking C. In theorie kan ze het negatief advies naast zich neerleggen. Maar ze kan nu bijna niet anders dan het Eurostadion kelderen, ook al omdat coalitiepartner N-VA tegen het project gekant is.

In dat geval mag Ghelamco de bestaande plannen opbergen. De projectontwikkelaar kan dan wel een nieuwe vergunning voor een kleiner project aanvragen. Naar analogie met Uplace in Machelen een light versie dus. Vraag is of dat commercieel wel interessant is.