Directie en vakbonden bij het inspectiebedrijf Vinçotte in Vilvoorde staan met getrokken messen tegenover elkaar. Zo gaan ze de echte onderhandelingen in over de herstructurering die minstens 195 banen kost. De directie heeft vrijdag eenzijdig de informatie- en consultatiefase afgesloten.

Bij Vinçotte is het al oorlog sinds medio februari. Toen maakte de directie het plan Vinçotte 3.0 bekend, waarmee ze ingrijpende veranderingen wil doorvoeren door toenemende concurrentie en een dalend marktaandeel. Toen op 23 april tijdens een speciale ondernemingsraad 195 ontslagen werden aangekondigd, was het hek van de dam. Op 2 mei kwam het tot een staking en een betoging voor de hoofdzetel in Vilvoorde.

In die sfeer heeft de directie vrijdag zelf een punt gezet achter de informatie- en consultatiefase. “Na ruim vier maanden is de fase van vraag- en antwoordsessies voor ons afgelopen. We hebben geen millimeter vooruitgang geboekt”, zegt de woordvoerder van Vinçotte.

Verwijten

Het bedrijf wijst de vakbonden met de vinger. “Wij betreuren ten zeerste dat de bonden de status quo blijven verdedigen en de voorbije overlegfase vooral aangegrepen hebben om aan te sturen op vertragingen en extra mandaten in de syndicale delegatie”, zei ceo Marco Croon in een mededeling na de ondernemingsraad. “In het belang van het bedrijf en de tewerkstelling komt er nu best snel zekerheid.”

Met de afsluiting gaat nu de onderhandelingsfase in. De vakbonden reageren misnoegd en zeggen de eenzijdige beslissing te zullen betwisten. “Met verbazing hebben de vertegenwoordigers van het personeel vastgesteld dat de meeste antwoorden om ontslagen te vermijden vaag blijven”, stellen ze. “Het hele proces dat moet toelaten oplossingen voor te stellen was een farce en diende enkel om de leiding van Vinçotte in te dekken in het kader van het juridisch” traject van het herstructureringsproces.”