Pierre DumontICT-dienstverlener Dimension Data uit Diegem heeft een raamcontract voor het Managed Services beheer van de Provincie Antwerpen gewonnen.

De ICT-infrastructuur van de Provincie Antwerpen wordt voortaan  dus beheerd door Dimension Data uit Diegem. Het bedrijf levert een op maat gemaakt Managed Services dienstenmodel ter ondersteuning van de LAN, WLAN, netwerk security en telefonie. Het contract is goed voor een geraamde waarde van 4,4 miljoen euro en loopt over een periode van zes jaar.

Dimension Data zal de komende jaren bovendien instaan voor levering en installatie van netwerk- en netwerksecurityoplossingen in het kader van de ingebruikname van het nieuwe Provinciehuis en de verdere evolutie van de huidige infrastructuur.

“Door dit  partnership kan het Departement ICT (DICT) van de Provincie Antwerpen zich meer richten op service management, architecturaal beheer en service integratie”, zegt aldus Pierre Dumont, Managing Director bij Dimension Data. “Dit zal hen toelaten om innovatie te stimuleren en een efficiënte dienstverlening te bieden, zowel aan haar interne medewerkers als aan haar eindklanten.”

“We helpen de provincie Antwerpen om hun dienstverlening te optimaliseren op het vlak van manpower en kennis”, zegt Dumont. “De provincie Antwerpen voert een hervormingsoperatie door en koos in het kader daarvan voor Dimension Data, we legden immers een TCO voor dat substantieel lager was dan die van de andere partijen. ”

Eind volgend jaar verhuist het Provinciehuis naar een nieuwe site aan de Koningin Elisabethlei.