De digitalisering en robotisering van bedrijven zal op termijn jobs kosten. Dat blijkt uit een online bevraging bij 469 ceo’s en directieleden van kmo’s en grote(re) ondernemingen door de Leuvense hr-groep Acerta. Het digitaliseringsproces noopt de bedrijven zowel tot extra aanwervingen als ontslagen. Maar het verlies aan banen is duidelijk groter dan de jobcreatie.

Van de ondervraagde ceo’s verwacht 79 procent dat de bedrijven door de toenemende digitalisering tot extra aanwervingen moeten overgaan. Ze hebben werknemers met andere competenties nodig en de productie zal toenemen.

De creatie van nieuwe jobs moet echter onderdoen voor het verlies aan banen.  Acht op tien ceo’s verwachten dat ze meer dan vijf procent van hun personeel zullen moeten laten gaan.

Uit de bevraging blijkt dat de bedrijfsleiders verwachten dat de impact van de digitalisering het grootst zal zijn in de industrie (42 procent), de bank- en verzekeringssector (38 procent) en de dienstensector (35 procent).

De impact van de vierde industriële revolutie zal volgens 47 procent van de ceo’s al over drie tot vijf jaar voelbaar zijn. Volgens 41 procent zal dat eerst na vijf jaar het geval zijn.