Het digitale dossier voor faillissementen is startensklaar. Over een maand kunnen rechtbanken, curatoren en schuldeisers de belangrijkste documenten bij een faling digitaal opstellen, ondertekenen en uitwisselen. De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die het digitale register uitwerkt en mee zorgt voor de prefinanciering, verheugt zich op enorme tijdsbesparing.

Het beheer van nieuwe faillissementsdossiers en de elektronische registratie van schuldvorderingen zullen verplicht moeten gebeuren via RegSol. Dat Centraal Register Solvabiliteit wordt op 1 april officieel gelanceerd. Concreet zullen schuldeisers in faillissementsdossiers in de toekomst digitaal hun aangiftes van schuldvordering moeten ingeven.

De curatoren zullen voortaan de faillissementsdossiers beheren en op die manier de griffies van de rechtbanken ontlasten. Vonnissen van rechtbanken worden ook automatisch in RegSol opgeladen. De Orde van Vlaamse Balies en de Frans- en Duitstalige tegenhanger OBFG staan in voor de archivering.

Schuldeisers en curatoren zullen voor het gebruik van RegSol retributies moeten betalen. Die moeten de dekken kosten van het nieuwe platform, dat voorlopig mee geprefinancierd wordt door de advocatuur. De komst van RegSol is een nieuwe stap in de digitalisering van Justitie.