De nieuwe cijfers over detailhandel in de provincie Vlaams-Brabant werden zopas bekend gemaakt. Het aantal commerciële handelspanden in Vlaams-Brabant bleef de afgelopen 10 jaar stabiel, de ruimtes werden wel groter. 

Uit de cijfers van de provincie blijkt dat er in 2008 17.000 winkels waren en dat dat er nu, 10 jaar later, 16.500 zijn. De winkeloppervlakte daarentegen is wel opmerkelijk gestegen. De cijfers tonen aan dat de totale beschikbare winkeloppervlakte gestegen is met meer dan 300.000 vierkante meter. Bijgevolg telt de provincie nu net iets minder dan 1.900.000 vierkante meter winkelvloeroppervlakte. Conclusie: de gemiddelde oppervlakte per handelspand is gestegen.

Lager dan Vlaams gemiddelde

Wat betreft de leegstand legt de provincie naar eigen zeggen behoorlijke cijfers voor. In Vlaams-Brabant staan procentueel het minste vierkante meters winkelvloeroppervlakte leeg. Het gaat om 8,8%, wat lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde van 11,7%. “Met het cijfermateriaal hebben de lokale besturen de geschikte instrumenten in handen om een handelskernversterkend beleid uit te tekenen. Bovendien ondersteunen we hen ook financieel met ons subsidiereglement handelskernversterking” aldus gedeputeerde Marc Florquin (SP.A).