“Het definitieve startschot voor de bouw.” Zo omschreef Uplace vrijdag de zoektocht naar een eerste aannemer voor de grondwerken van het omstreden winkelcomplex in Machelen. Het bedrijf gaat nog altijd voor de nieuwste timing: start van de bouw in 2017 en opening in 2019. Maar de tegenstand blijft immens groot en komt uit alle geledingen van de maatschappij.

Vrijdag 23 december was een zwarte dag voor de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Toen liet vastgoedgroep Uplace weten dat het shoppingcenter weer volledig vergund is en dat de bouwwerken in 2017 kunnen starten. Dag op dag vier weken later werd vrijdag de eerste offerteaanvraag uitgeschreven.

Met de stedenbouwkundige vergunning (voorlopig) op zak gaat Uplace op zoek naar een aannemer voor de grondwerken. “Het gaat over een bouwput van ongeveer 85.000 vierkante meter oppervlakte. Die moet gemiddeld 4,25 meter diep worden uitgegraven. Het grootste deel van die grond zal via het nabijgelegen zeekanaal Brussel-Schelde worden afgevoerd”, zegt technisch verantwoordelijke Bart Goedermans.

Het verzet tegen het megaproject blijft inmiddels overeind. Geen maatschappelijk nut, laat staan meerwaarde, en volstrekt overbodig, roepen de (vele) tegenstanders in koor. Maar er is méér: een nefaste impact op de omliggende handelskernen van Leuven en Vilvoorde en ronduit dramatische gevolgen voor de mobiliteit op de al fel geteisterde Brusselse Ring.

De steden Leuven en Vilvoorde hebben tegen de nieuwe vergunning beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De steden Leuven, Vilvoorde en Mechelen en omwonenden hebben bij de Raad van State ook een procedure lopen tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat GRUP vormt de juridische basis van de bouwvergunning. Als het vernietigd wordt, is de bouwvergunning onwettig.