De Kock heeft woensdagmorgen de milieu-inspectie niet afgewacht. Het bedrijf uit Overijse zette vrijwillig een voorlopig punt achter de werken aan de zandgroeve in Neerijse. De stopzetting van de activiteiten volgde een dag na een arrest van de Raad van State dat de milieuvergunning schorste.

De activiteiten in de achttien hectare grote zandgroeve aan de Ganzemansstraat in de deelgemeente van Huldenberg liggen stil. Tot nader order. Het bedrijf reageerde daarmee op het arrest waarin de Raad van State dinsdag Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) beval binnen de 24 uur maatregelen te nemen om de uitbating van de zandgroeve stil te leggen.

De Raad van State schorste een besluit van Schauvliege waarin ze De Kock toelating had gegeven om de activiteiten voort te zetten en dat ondanks een eerdere vernietiging van de milieuvergunning. De minister was hiermee ingegaan tegen de milieu-inspectie. Die had het bedrijf eerder al bevolen de werken stop te zetten.

De dwangsom van 15.000 euro per dag heeft het effect blijkbaar niet gemist. “Het bedrijf ging woensdagmorgen vrijwillig over tot stopzetting. De milieu-inspectie heeft dat ter plaatse vastgesteld”, zegt Jan Pauwels, woordvoerder van Schauvliege.

De Kock kan de werken eerst hervatten als Schauvliege een nieuwe milieuvergunning toekent. “Een beslissing hierover valt eerst over enkele maanden. De minister moet eerst opnieuw bij alle bevoegde instanties adviezen inwinnen.”

Sinds 2009 verleende Schauvliege aan De Kock al vier keer een milieuvergunning voor de uitbating van de zandgroeve. Die werden even vaak vernietigd door de Raad van State.