De Kock moet de uitbating van een zandgroeve in Neerijse, deelgemeente van Huldenberg, stopzetten. Het bevel moet komen van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V), op last van een dwangsom van 15.000 euro per dag. Dat heeft de Raad van State beslist. Een besluit van Schauvliege dat het bedrijf uit Overijse de exploitatie mocht voortzetten ondanks de vernietiging van de milieuvergunning wordt geschorst. De minister krijgt slechts 24 uur de tijd.

De Kock exploiteert een zandgroeve van achttien hectare aan de Ganzemanstraat in Neerijse. Het bedrijf kreeg daarvoor in 2009 een vergunning van de provincie Vlaams-Brabant.

De Raad van State vernietigde recentelijk al voor de vierde keer een milieuvergunning voor de uitbating. Maar minister Schauvliege kende het bedrijf telkens een nieuwe vergunning toe. De milieu-inspectie oordeelde in oktober vorig jaar dat de activiteiten moesten worden stopgezet. Schauvliege vond dat een onmiddellijke stopzetting te ver ging en kelderde het besluit in december.

Milieusteunpunt Huldenberg, dat samen met het Kerkeveldcomité al jarenlang een juridische strijd voert, stelde een spoedprocedure in. De Raad van State heeft het laatste besluit van Schauvliege nu geschorst. Op verzoek legt de raad een dwangsom op als de minister nalaat de nodige maatregelen op te leggen of op te treden tegen inbreuken daarop.

De tegenstanders kanten zich tegen de ontginning wegens verkeershinder, lawaai- en stofhinder en verminking van het landschap. Zo zouden vrachtwagens die van en naar de groeve rijden voor een verkeersonveilige situatie zorgen.