De Kock gaat door met uitbating zandgroeve in Neerijse

dekockDe Kock gaat door met de uitbating van de achttien hectare grote zandgroeve aan het Kerkeveld in Neerijse, deelgemeente van Huldenberg. Het bedrijf uit Overijse legt daarmee een beslissing van de Raad van State naast zich neer. Die schorste de milieuvergunning op 26 mei van dit jaar.

In Neerijse voert het Kerkeveldcomité al verschillende jaren actie tegen de uitbating van de zandgroeve aan de Ganzemansstraat. Het verzet is gericht tegen de verkeersonveiligheid, de lawaai- en stofhinder en de verminking van het landschap.

Milieusteunpunt Huldenberg heeft bij de Milieu-inspectie Vlaams-Brabant klacht neergelegd. Die inspectiedienst stelde een pv op. Dat werd aan het parket in Leuven overgemaakt om na te gaan of er een misdrijf gepleegd wordt of niet. Door verschillende juridische interpretaties bestaat daar onduidelijkheid over.

Het is al de vierde keer dat de Raad van State de milieuvergunning voor De Kock van de Vlaamse regering schorste. In de opeenvolgende arresten werden duidelijke mobiliteitsargumenten aangehaald. Volgens de Raad van State moet de verkeerstoestand eerst structureel verbeteren alvorens een nieuwe milieuvergunning kan worden verleend.

De Kock werd eind jaren vijftig als veevoederbedrijf opgericht door Edouard De Kock. Tien jaar later stapten zijn twee zonen Hugo en Daniel in het bedrijf en werden de activiteiten geleidelijk aan uitgebreid naar grond- en wegenwerken en de uitbating van zandgroeven.