De Brandt krijgt geen vergunning voor heropvulling kleigroeve

kleigroeveHet provinciebestuur van Vlaams-Brabant weigert een heropvulling van de site van de oude steenbakkerij in Mollem, deelgemeente van Asse. De firma De Brandt uit Opwijk had daarvoor een milieuvergunning aangevraagd.

De Brandt had een milieuvergunning ingediend voor de heropvulling van de site van de kleigroeve aan de Mollemseweg. Het bedrijf wil 58.000 kubieke meter niet-verontreinigde aarde over 5,87 ha storten op het terrein van de oude steenbakkerij in Mollem. In de vroeger afgeleverde vergunningen was geen sprake van een dergelijke grootschalige grondaanvulling.

“Met deze weigering vermijden we dat 58.000 kubieke meter aarde getransporteerd wordt door de dorpskern van Mollem”, zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. “In de vroeger afgeleverde vergunningen staat nergens vermeld dat er grondaanvulling moet gebeuren met zulke oppervlakten en volumes. De firma had de voorbije vijftien jaar de kans om de site stelselmatig op te vullen. Om dit nu in één keer te doen is buiten proportie en zou een te grote impact hebben op de omgeving en het gebied. Wij vonden het niet opportuun om dat te laten passeren. Daarom werd de milieuvergunning geweigerd.”

Ook de gemeente Asse gaf een negatief advies omdat de opvulling een enorme impact heeft op het verkeer en de leefomgeving in Mollem. Het ontginningsgebied ligt vlakbij het enige stiltegebied van Asse en is belangrijk voor vogels en insecten. Bovendien is de site ook historisch belangrijk als stukje industriële archeologie.