Bij Vinçotte in Vilvoorde, het grootste controleorganisme van ons land, neemt de sociale onrust ongeziene proporties aan. De werknemers voeren vrijdag massaal actie. Ze zijn niet tegen elke verandering in hun onderneming, maar eisen wel voldoende inspraak. “Veranderingen moeten op een sociaal aanvaardbare manier worden gerealiseerd en met echt en ernstig sociaal overleg. En de directie moet veel meer luisteren naar de mensen met kennis van het zaken op het terrein.”

“Luister naar jullie eigen ervaringsdeskundigen op het terrein.” Dat is de dwingende oproep van de werknemers van Vinçotte aan hun directie. Vrijdag vanaf 11 uur voeren ze actie aan de Olieslagerslaan in Vilvoorde. Vanuit elke regionale zetel komt het personeel met de bus naar de hoofdzetel afgezakt.

Vinçotte is het grootste controleorganisme van België. Het bedrijf is financieel gezond en de positie op de inspectiemarkt is stabiel. Vinçotte is opgebouwd rond een vzw-structuur en heeft geen aandeelhouders of notering op de beurs, vanuit de filosofie dat veiligheid niet mag worden gecommercialiseerd.

Op 1 januari werd met het veranderingsproject Vinçotte 3.0 gestart. Daarmee wil de directie ingrijpende veranderingen doorvoeren. “Het gevolg is een lawine aan operationele en praktische problemen. De moeilijkheden zijn zo verontrustend dat werknemers vrezen voor het voortbestaan van Vinçotte als er niet wordt bijgestuurd”, zeggen Geertje Troch (LBC-NVK), Michel Barbuto (CNE), Jan Meeuwens (BBTK-SETCA) en Leen Van Lierde (ACLVB) namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.

“Het veranderingsproces is eenzijdig opgedrongen. Het is een ambitieuze maar onwerkbare en onrealistische theoretische tekening zonder enige voeling met het terrein. Zo worden de inspectieopdrachten sinds 1 januari chaotisch of zelfs helemaal niet verdeeld. Heel wat inspecteurs krijgen weinig of geen opdrachten, anderen worden ermee overspoeld.”

Vijftig jobs zijn bedreigd. De afdelingen asbestcontroles en bodeminspectie en de laboratoria zijn gedoemd om te verdwijnen. Enkele diensten en activiteiten staan in de etalage voor potentiële verkoop. Voor het mechanisch lab heeft zich al een overnemer gemeld. Voorts staat een totale afstoting van de buitenlandse activiteiten op het programma.