De bocht naar betonstop is in Vlaams-Brabant al ingezet

vaartkom-300x195Sinds de Vlaamse regering haar plannen over de ruimtelijke ordening van morgen bekendmaakte, is betonstop een modewoord geworden. De provincie Vlaams-Brabant maakt al werk van deze principes. Lodewijk De Witte, provinciegouverneur en voorzitter van de stuurgoep Regionet Leuven, Stephan Reniers, projectcoördinator van het strategisch project Regionet Leuven en Johan Van Reeth, gedelegeerd bestuurder van BUUR (Bureau voor Urbanisme) schreven hierover De bocht is al ingezet.

Het aansnijden van open ruimte verminderen en zelfs stoppen tegen 2040, compacter wonen, handel concentreren in steden en langs goed ontsloten vervoersassen: de visie van de Vlaamse regering krijgt als principe ruime steun. Maar er worden vragen gesteld bij de haalbaarheid, of het snel genoeg zal gaan en of het betaalbaar zal zijn. “Wat in het debat over haalbaarheid onvoldoende verduidelijkt werd, is dat er al heel wat stappen zijn gedaan in die richting”, zeggen de drie auteurs.

“In Vlaams-Brabant blijven woonuitbreidingsgebieden in de stedelijke gebieden in principe aansnijdbaar. In het arrondissement Halle-Vilvoorde blijven woonuitbreidingsgebieden buiten de stedelijke gebieden op minder dan twee kilometer afstand van een halte van het openbaar vervoer bespreekbaar. In het arrondissement Leuven kunnen woonuitbreidingsgebieden buiten de stedelijke gebieden voorlopig niet meer worden aangesneden.”

“Als we selectief willen verdichten binnen de dorpskernen, zal de overheid moeten bepalen waar wel of niet verder verkavelen mogelijk is, waar wel of niet meergezinswoningen of een hoger aantal bouwlagen worden toegelaten. Sommige gemeenten hebben dat al gedaan, met een bouwverordening.”

“De gemeente Rotselaar maakte in 2014 een verordening rond meervoudig wonen. Uit de toepassing daarvan leren we vandaag voldoende om zo’n verordening ook in andere gemeenten op korte termijn in te voeren. De gemeente Bekkevoort werkt een gemeentelijk locatiebeleid uit om te bepalen waar intensieve verdichting kan, met welke voorwaarden van toegankelijk groen en publieke voorzieningen.”

“Landen, met zijn stadskern en groot aantal landelijke dorpen, heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld en gebruikt dat als leidraad voor zijn vergunningenbeleid. In stedelijke gebieden zijn we al langer bezig met de ontwikkeling van stationsomgevingen en met projecten voor de reconversie van verouderde sites. Denk aan de Watersite in Vilvoorde, aan de Centrale Werkplaatsen en de Vaartkom (foto) in Leuven.”