Ecopower praat met de Regie der Gebouwen over de plaatsing van zonnepanelen op de twee gevangenissen in Leuven. Volgens Dirk Vansintjan van het energiebedrijf is er op de daken van beide strafinrichtingen ongeveer 13.000 vierkante meter oppervlakte beschikbaar.

De stad Leuven sloot vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met Ecopower om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Naast initiatieven om het energieverbruik efficiënter te maken is het de bedoeling projecten voor hernieuwbare energie te lanceren.

Daarvoor werd samen met andere partners het project Licht Leuven (Lokaal Initiatief voor een Coöperatie Hernieuwbare Transitie) in het leven geroepen. Het initiatief moet resulteren in een coöperatieve die duurzame projecten op touw zet waarin burgers kunnen participeren.

“De gevangenissen zijn maar een deel van de gebouwen in het Leuvense die we screenen op mogelijkheden voor zonnepanelen. We kijken ook naar scholen, militaire gebouwen, brouwerijen, banken en de universiteit. We trachten de eigenaars te overtuigen om ofwel zelf een initiatief te nemen ofwel kans te bieden aan een coöperatie waarin burgers participeren”, zegt Vansintjan.

Ecopower gaat de Leuvense samenwerking uitbreiden naar de hele provincie. “Leuven heeft daarover al overlegd met de buurgemeenten. In samenwerking met het provinciebestuur is het project uitgebreid tot heel Vlaams-Brabant. We denken dat er in Vlaams-Brabant plaats is voor een viertal streekcoöperaties.”