Dag Moors coördinator voor bedrijven in autosector

Dag_MoorsDag Moors (43) wordt coördinator voor de cel businesstraining, coaching en consultancy bij Educam. Dat is de opleidingspartner van bedrijven in de autosector. Met de automotive businessclass komt Educam tegemoet aan de eisen die gepaard gaan met de fundamentele transformatie van de automobielsector.

Educam, gehuisvest in Evere, is het kennis- en opleidingscentrum van de autosector. Vanuit de cel businesstraining, coaching en consultancy organiseert het opleidingen in sales en aftersales voor personeel en kaderleden. Dag Moors zal het team leiden dat het management in garagebedrijven adviseert, begeleidt en opleidt bij de ontplooiing van het ondernemerschap. Het doel is de omkadering te verstevigen van de concessies, de salesafdelingen en de aftersales in de garages.

Met de cel businesstraining, coaching en consultancy wil Moors een transformatie teweegbrengen op drie vlakken. Opzet is de rentabiliteit van een garage te verhogen, de nodige aanpassingen aan het veranderende gedrag van de klant te realiseren en de schaarste aan technische profielen op de arbeidsmarkt op te vangen.

Dag Moors heeft ruime ervaring als consultant in sales, marketing en communicatie, zowel in nationale als internationale bedrijven. Hij was bij Educam eerder consultant in management en communicatieopleidingen. Als coördinator zal Moors een multidisciplinair team van trainers en consulenten leiden en de dienstverlening van Educam uitbouwen. De automotive businessclass die straks gelanceerd wordt, past in die opdracht.

Educam groepeert 10.000 bedrijven. Het zijn vooral kmo’s die samen bijna 94.000 werknemers tewerkstellen in de sectoren garage, koetswerk, metaalhandel en terugwinning van metalen. Educam telt meer dan tachtig medewerkers en zestig lesgevers.