De Belgische biersector noteerde de voorbije jaren een brutowinstmarge van gemiddeld 22,1 procent. Dat is hoger dan in de buurlanden én dan in andere voedings- en drankensectoren in ons land. Dat blijkt uit een studie van het Prijzenobservatorium. Het gemiddelde wordt naar boven getrokken door twee grote spelers: AB InBev (via InBev Belgium) in Leuven en brouwerij Duvel Moortgat in Breendonk-Puurs.

Het Prijzenobservatorium deed een studie naar de marktwerking van de biersector in ons land omdat bleek dat de consumptieprijzen van bier sterker stegen dan in de buurlanden. “Tussen januari 2010 en augustus 2017 betaalde de Belgische consument 23,5 procent meer voor bier. Tegenover respectievelijk 15, 13,1 en 7,9 procent in Frankrijk, Nederland en Duitsland”, staat in het kwartaalverslag.

Accijnzen

Vooral zware bieren werden veel duurder. In de stijging van de accijnzen schuilt een deel van de verklaring. Die werden in ons land tweemaal verhoogd, in augustus 2013 en november 2015. Maar ze liggen nog altijd lager dan in Frankrijk en in Nederland en vormen dus zeker niet de (enige) verklaring voor de hogere consumptieprijzen.

Een andere verklaring ligt bij de prijsstijgingen die de producenten zelf doorvoerden. Sinds 2013 verhoogden de fabrikanten hun prijzen met 8,9 procent, omdat ze geconfronteerd werden met toenemende kosten. Die stegen met 27,2 procent.

Verschillen

“De kosten werden niet volledig gecompenseerd. Maar dat heeft geen impact gehad op de rendabiliteit van de sector door de sterke stijging van andere bedrijfsopbrengsten en daling van andere bedrijfskosten.” Gemiddeld lag de bruto bedrijfsmarge in de biersector op 22,1 procent. Netto was dat gemiddeld 14,3 procent.

Er zijn sterke verschillen tussen de ondernemingen onderling. De helft van de bedrijven heeft een netto winstmarge lager dan vijf procent. Het zijn vooral de grote spelers zoals AB InBev en Duvel die opvallend hoger scoren, met een winstmarge van 25,8 procent bruto en 18,7 procent netto.