De Boerenbond in Leuven dient een collectieve klacht met burgerlijke partijstelling in tegen de verantwoordelijken van de eiercrisis. Gedupeerde pluimveehouders uit Vlaams-Brabant moeten zich uiterlijk op 10 augustus melden om zich aan te sluiten bij die klacht.

De Boerenbond wil de betrokken bedrijven hulp en bijstand verlenen bij de samenstelling van individuele schadeclaims, de opmaak van de schadevordering en de opvolging van klachten. De organisatie raadt pluimveehouders bij wie een contaminatie wordt vastgesteld aan om alle bewijsmateriaal en facturen over de schadeclaim bij te houden.

Als er gecontamineerde eieren of kippen vernietigd moeten worden, is een bewijs van een deurwaarder of persoon van het federale voedselagentschap FAVV aangewezen. Daarnaast moeten ze contact opnemen met hun verzekeraar om na te gaan of de verzekering bepaalde schade kan dekken. Voorts wordt aangeraden om de rechtsbijstand te activeren.

Vergoeding

De landbouworganisatie vindt dat de verantwoordelijken voor de eiercrisis berecht moeten worden en dat ze ook de schade moeten vergoeden die de betrokken bedrijven lijden. Voorzitster Sonja De Becker spreekt van frauduleuze en misdadige praktijken.

De Boerenbond houdt er rekening mee dat de afhandeling van het onderzoek lang op zich laat wachten. Het is evenmin uitgesloten dat een schadeloosstelling door de schuldigen op niets zal uitdraaien. De organisatie vraagt de bevoegde federale en Vlaamse minister om mogelijkheden van steun of schadevergoeding te onderzoeken. De Boerenbond raamt de schade van de crisis op minstens 10 miljoen euro.