OFFICEU_de_sijs_wedstrijdontwerp_axonometrie_cropCohousing is in opmars in Vlaams-Brabant. Steeds meer mensen zien de voordelen van een woonproject waarbij ze hun volledig uitgeruste woning hebben, maar een aantal zaken delen met de buren. De coöperatieve vennootschap Cohousing Projects investeert in geschikte sites voor de ontwikkeling van projecten.

De professionele dienstverlener Cohousing Projects verleent expertise aan groepen, overheden en grondeigenaars. In Vlaams-Brabant zit het fenomeen in de lift. Er lopen al vijf projecten en een zesde is op komst, in Wijgmaal bij Leuven.

In Kampenhout ligt op een site van meer dan twee hectare een ecologische wijk. In Lovenjoel (Bierbeek) ontwikkelt Cohousing Projects samen met Interleuven een project in een woonuitbreidingsgebied.

Het meest concreet krijgt cohousing vorm in Leuven. Daar zijn drie projecten in volle ontwikkeling: Leuven De Sijs (foto), Leuven BotaniCo en Leuven Rand. “Cohousing is de formule van de toekomst als we in steden willen blijven wonen”, zegt de Leuvense schepen van Vastgoed Mohamed Ridouani (sp.a) die woensdag de Leuvense plannen toelichtte in de Abdij van Park in Heverlee.

De zoektocht naar woningen in stedelijk gebied leidt tot schaarste. De evolutie roept ook vraagstukken op over duurzaamheid, behoefte aan voorzieningen en behoud van open ruimte. “Het antwoord voor stedelijk wonen met aandacht voor duurzaamheid en ruimtegebruik is cohousing”, stelt Ridouani. “Door die proefprojecten kan het stadsbestuur ervaring en kennis opdoen over deze nieuwe manier van wonen. Zo kunnen we de valkuilen en problemen in kaart brengen en een regelgevend kader ontwikkelen. We willen dergelijke alternatieve woonprojecten stimuleren en ondersteunen.”

Het project aan de Geldenaaksebaan, een samenwerking tussen de stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Stad Leuven, werd toegewezen aan De Sijs. Dat is een groep van zeven gezinnen die elf woningen en appartementen wil realiseren. Op de Hertogensite aan de Kapucijnenvoer is BotaniCo een project aan het uitwerken met steun van de stad. Een derde groep gezinnen is actief op zoek naar een site aan de rand van Leuven.