cogebiCogebi verhuist de productie van isolatiepapier naar Rusland. Bij het bedrijf in Lot zal het basisproduct mica alleen nog geperfectioneerd worden. Daardoor verliezen 41 van de 80 werknemers nog dit jaar hun baan. Ze krijgen meer uitleg tijdens een personeelsvergadering op 10 augustus. De herstructurering wordt opgedrongen door het Russische moederbedrijf Elinar.

De afdeling in Lot bij Beersel waar Cogebi het warmtebestendig isolatiepapier mica maakt, gaat dicht en wordt overgebracht naar Rusland. Volgens het moederbedrijf is een herstructurering onafwendbaar. De directie in Lot bereikte een ontwerpakkoord met de vakbonden over gefaseerde ontslagen. De vakbonden zullen dat akkoord verdedigen op maandag 10 augustus.

De werknemers legden onlangs gedurende twee dagen het werk neer uit protest tegen de voorstellen voor een sociaal plan. Het akkoord dat nu op tafel ligt, bevat enkele toezeggingen. Naast de ontslagpremie krijgen de werknemers ook een schadevergoeding omdat de directie de werkzekerheidsgarantie niet nakomt. Het personeel mag voorts rekenen op een opleidingsbudget, inclusief vervoerspremie. De swt-regeling vanaf 55 jaar, het vroegere stelsel van brugpensioen, wordt verfijnd.

De vakbonden eisen werkzekerheid voor de werknemers die in 2015 hun baan niet verliezen. De directie stelt dat ze van Cogebi een hoogtechnologisch bedrijf wil maken rond mica, het isolatiemateriaal dat producten met een hoge economische meerwaarde levert.

Het ontwerpakkoord bepaalt dat het sociaal plan nog twee jaar van toepassing is voor wie in die periode ontslagen wordt om economische redenen. Een eerste reeks ontslagen is al aangekondigd voor eind augustus of begin september. Een tweede reeks volgt eind oktober of begin november.