Oud-Heverlee Leuven (OHL) heeft een delegatie ontvangen van de Chinese investeerder die in januari een princiepsakkoord afsloot voor de verkoop van de voetbalclub. De delegatie is echter vroegtijdig vertrokken omdat het Leuvense stadsbestuur de afspraak finaal annuleerde. Een alternatief overnamebod komt zo plots in zicht.

“Oud-Heverlee Leuven heeft zoals bekend eind januari een bindende overeenkomst afgesloten met een Chinese investeerder”, heeft de voetbalclub uit afdeling 1B zelf gecommuniceerd. Het gaat om Shanghai Naisi Investment Management Center.

De raad van bestuur heeft aan de Chinese delegatie enkele vragen gesteld over de langetermijnplannen voor de club, de financiële garanties om een terugkeer naar eerste klasse een maximale kans te geven, de lokale verankering, de visie over supportersparticipatie en het nakomen van de financiële verbintenissen van de club tegenover de stad.

“De Chinese delegatie is vroegtijdig vertrokken omdat het stadsbestuur de afspraak op het laatste ogenblik afzegde. Voorlopig kregen we geen antwoord op onze vragen. Op dit moment zijn we gebonden aan de overeenkomst met de investeerder en blijft het onze juridische plicht om hiermee door te gaan.”

In afwachting van het antwoord heeft OHL beslist “om maatregelen te nemen als zou blijken dat de ondertekende overeenkomst niet te goeder trouw zou worden uitgevoerd”. Er wordt dus rekening gehouden met de piste van een  andere overnemer. In dat geval zal de club zich zal laten begeleiden door een onafhankelijk financieel adviseur met ervaring in overnames.

De groep van kandidaat-investeerders rond Bart De Smet die zich voorlopig nog niet kenbaar heeft gemaakt en aankondigde om tegen 1 april een bod te doen, is welkom als gesprekspartner, zegt de club.