Voetbalclub Oud-Heverlee Leuven (OHL) heeft een voorakkoord afgesloten met een kandidaat-overnemer. Het gaat om het Chinese Shanghai Naisi Investment Management Center. De clubleiding bevestigde donderdag dat ze alleen nog onderhandelt met die Chinese investeringsgroep.

Dat er een voorakkoord is, staat letterlijk in een bijlage bij een brief die de club uit tweede klasse (tegenwoordig eerste B genoemd) op 27 januari naar het college van burgemeester en schepenen en naar de gemeenteraadsleden van de stad Leuven stuurde.

De brief was een reactie op een aangetekend schrijven van ex-bestuurders Jan Callewaert, Bart De Smet en Johan Struyf. Deze drie verlieten de club en kunnen niet akkoord gaan met het bedrag van het scheidingsaandeel dat zij ontvingen. Bij een overname van OHL door een externe investeerder menen zij recht te hebben op eenzelfde bedrag per aandeel als de huidige aandeelhouders en investeerders.

De overname lijkt dus niet zonder slag of stoot te zullen gebeuren. De club wilde aanvankelijk geen commentaar kwijt “tot de gesprekken met de investeerder helemaal afgerond zijn”. Donderdagmiddag veranderde de clubleiding van strategie met een laattijdig persbericht. Daarin bevestigde OHL dat het in het kader van een mogelijke overname een voorakkoord heeft gesloten.

Van een overnameovereenkomst is volgens de club nog geen sprake. “In de loop van de maand januari is gebleken dat er slechts één valabele piste is overgebleven van een aantal potentiële overnamekandidaten. Er werd de voorbije dagen een voorakkoord gesloten met de Chinese investeringsgroep. De onderhandelingen worden alleen nog met deze groep voortgezet”, stelt OHL in het persbericht.

De club benadrukt dat het nog maanden kan duren voor een juridisch sluitende overnameovereenkomst kan worden afgesloten. Volgens OHL is de potentiële overnemer “een zeer betrouwbare gesprekspartner”. De realiteit is anders: Shanghai Naisi Investment Management Center is een schimmige vennootschap waarover weinig informatie beschikbaar is.

OHL verkoopt uit pure armoede. Dat is een gevolg van een hervorming van de competitieformule die een fiasco is voor 1B, de vroegere tweede klasse. Die reeks is op sterven na dood. De clubs krijgen een fractie van het tv-geld waar de eersteklassers op kunnen rekenen, de fans lopen weg en de sponsors haken af. Dat maakt van die clubs gewillige prooien voor buitenlandse overnemers, zonder dat veel vragen gesteld worden. De ploegen kijken gretig naar het buitenlandse geld om zo snel mogelijk weg te geraken uit het sterfhuis 1B.