Deze week deed de partij CD&V in Leuven haar vijfpuntenplan uit de doeken om de neergang van de lokale handel tegen te gaan. Een van de voorstellen is een verhoging van het werkingsbudget van handelaarsorganisatie Liefst Leuven.

Ondanks dat de concurrentie van online handel ook de Leuvense winkels treft houdt de lokale economie met zijn 2.080 winkels stand. Ook op het vlak van leegstand doet de stad het niet slecht. Met 8% leegstand is er een daling en blijft de stad onder het Vlaamse gemiddelde van 9,6%. Toch zijn extra investeringen vanuit het stadsbestuur noodzakelijk om de lokale handel en horeca te blijven ondersteunen. Zo maakte CD&V Leuven zopas een vijfpuntenplan bekend om de lokale handel en horeca een boost te geven.

Extra budget Liefst Leuven? 

Een opmerkelijk voorstel van de partij is de verhoging van het budget voor handelaarsorganisatie Liefst Leuven. “We hebben dat budget recentelijk al verhoogd met 80.000 euro”, aldus schepen Erik Vanderheiden. “Dankzij die maatregelen beschikt Liefst Leuven nu op jaarbasis over een half miljoen euro, inclusief de inkomsten uit de promotaks. Toch moeten we blijven investeren want Liefst Leuven is een belangrijke partner voor de stad om de lokale handel en horeca nog meer op de kaart te zetten in Vlaanderen.”

Horeca-antennes en snellere vergunningen

In het vijfpuntenplan kom ook het idee aan bod voor de introductie van zogenaamde ‘horeca-antennes’. “In elke wijk moet zo’n antenne komen waar zelfstandigen en ondernemers terecht kunnen met al hun vragen. Zo valt er een administratieve last weg”, zegt nieuwkomer Karen Vanderstappen (CD&V). Daarnaast wil kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) werk maken van een snellere uitbatingsvergunning. “Momenteel is er een wachttijd van drie maanden voor een horecazaak. Daardoor begint een kleine zelfstandige vaak al met een financiële achterstand. Die termijn gaan we korter maken zodat zaken sneller van start kunnen gaan in onze stad”, aldus nog Devlies.