Opmerkelijk initiatief van de SP.A in Leuven: een promotiecampagne om kmo’s te overtuigen hun kantoren in de binnenstad te vestigen. De partij denkt daarbij in de eerste plaats aan de leegstand. Acht procent van de handelspanden in Leuven staat momenteel leeg.

De vraag naar kantoorruimte is groot in Leuven. Dat zegt Mohamed Ridouani, schepen van Economie. “Door de uitstekende ligging, de gemakkelijke bereikbaarheid en de sterke kenniseconomie willen steeds meer ondernemingen en starters zich in Leuven vestigen. Eerder dan te kiezen voor bedrijventerreinen aan de rand van de stad zien we hen liever opteren voor een leegstaand pand in de binnenstad.”

Gemeenteraadslid Lalynn Wadera is ervan overtuigd dat zoiets alleen maar een win-winsituatie kan creëren. “In de binnenstad krijgen ondernemingen en starters een grotere zichtbaarheid in het straatbeeld. Dat komt de bedrijvigheid in de binnenstad zoals de lokale horeca en handel ten goede. Het zou ook een oplossing betekenen voor menig leegstaand handelspand.”

Leegstandstaks

De partij gaat werk maken van een online platform waar ondernemers niet alleen een geschikte locatie kunnen vinden maar ook mogelijke medehuurders. Om eigenaars van leegstaande panden aan te porren die sneller ter beschikking te stellen wil de partij de leegstandstaks progressief verhogen naarmate het pand langer leegstaat.

De SP.A stelt voorts een vlottere afhandeling van de vereiste bestemmingswijziging in het vooruitzicht en een vorm van financiële steun of coaching via het bestaande project Popstart en Leuven MindGate.