Grimbergen wint zowel bij juristen als bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant advies in hoe het nu verder moet met de veelbesproken buurtweg op Parking C. Zonder afschaffing van die buurtweg krijgt Ghelamco nooit een  bouwvergunning voor het Eurostadion. De gemeentelijke diensten werken gewoon verder aan de behandeling van de aanvraag die de projectontwikkelaar daarvoor indiende. Het college wil zich daarover uitspreken op 13 februari.

Het gemeentebestuur van Grimbergen wordt geconfronteerd met enerzijds een vonnis van een vrederechter in november vorig jaar en anderzijds de verrassende gemeenteraadsbeslissing van vorige week donderdag.

De vrederechter veroordeelde de gemeente om binnen de maand een formeel verzoek tot afschaffing van de buurtweg te richten aan de deputatie. De rechter legde Grimbergen een dwangsom op van 250 euro per dag vertraging, die maximaal kan oplopen tot 25.000 euro. Dat vonnis is echter nog steeds niet betekend. En pas dan begint die maand te lopen.

Het schepencollege nam zelf een initiatief om de deputatie voor te stellen de buurtweg af te schaffen. Maar dat voorstel werd op de gemeenteraad gekelderd binnen de eigen meerderheid. Het openbare onderzoek tegen het verdwijnen van de buurtweg leverde 68 bezwaarschriften op.

“In afwachting van een duidelijk advies zijn we wel verplicht om de procedure voor de bouwvergunning af te ronden”, zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V). “Op 13 februari nemen we een beslissing.”

Die wordt overgemaakt aan de Vlaamse administratie die dertig dagen de tijd heeft om het dossier te bestuderen. Bij een gunstige beslissing kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden maar het kan even goed uitdraaien op een weigering.

Het openbare onderzoek naar de bouwvergunning leverde 662 bezwaarschriften op. Er werden 33 petities tegen het project ingediend, met meer dan 1.500 handtekeningen.