Als de luchthaven in Zaventem uitgebreid wordt zoals de uitbater voorstelt in het strategisch plan 2040 komt er een compensatie voor omwonenden van wie de huizen minder waard worden. Dat is een van de beloftes die Brussels Airport doet na het beëindigen van het discussieforum over de uitbreidingsplannen.

Dat discussieplatform onder de naam Forum 2040 bestond uit een tachtigtal geselecteerde belanghebbenden (omwonenden, gemeenten, bedrijven en experts), die de voorbije maanden de toekomstplannen bespraken in themasessies rond onder meer mobiliteit en luchtgeluid.

Arnaud Feist, ceo van Brussels Airport, stelt dat andere opties dan de twee uitbreidingsscenario’s die de luchthaven zelf naar voren schuift niet uitgesloten zijn. Daartegen kwam veel protest in Steenokkerzeel en Kortenberg. Zeker tegen de meest ingrijpende plannen waarbij baan 25L met 900 meter zou worden verlengd en er sprake was van een kilometerslange muur die tot achttien meter hoog zou reiken.

Waardeverlies

Als de uitbreiding toch noodzakelijk zou blijken, wil Brussels Airport rekening houden met waardeverlies van huizen in de omgeving. “In dat geval wil Brussels Airport Company een compensatiesysteem creëren op basis van objectieve criteria zoals verschillende impactzones, uitzicht en lawaai. Zo kunnen buren in gelijkaardige situaties op dezelfde manier behandeld worden”, zegt Feist.

Op basis van vragen en opmerkingen tijdens de forumbijeenkomsten zal de luchthaven ook een aantal extra studies bestellen. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op het lucht- en grondgeluid en fijn stof. Er komt ook een uitgebreidere mobiliteitsstudie over een betere verbinding vanuit de E40 Luik-Leuven naar de luchthaven.