horecavlaanderen-logoZowat 16.500 horecaondernemers kregen een brief van Horeca Vlaanderen in de bus waarin de beroepsvereniging hen oproept om zelf de maatregelen te nemen naar aanleiding van de komst van de geregistreerde kassa.

“2015 en 2016 worden de moeilijkste jaren voor de horeca sinds de invoering van de BTW”, zegt voorzitter Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen. “Vanaf 2016 is de geregistreerde kassa verplicht. Tot op heden is de overheid er niet in geslaagd een wettelijk kader te creëren waarin rendabel ondernemen op een officiële manier mogelijk is”, zegt Vanheusden. “Dan rest mij niets anders dan de ondernemers in te lichten over de gevolgen: er zal moeten worden bespaard op personeel, openingsdagen en -uren moeten worden beperkt en de prijzen moeten met twintig procent opgetrokken worden.”

Ondernemers die verplicht zijn de geregistreerde kassa te gebruiken moeten zich voor 28 februari registreren. Tegen 2016 zal de kassa vervolgens effectief ingevoerd zijn in de horecasector. Het standpunt van Horeca Vlaanderen is al langer bekend: de kassa kan pas ingevoerd worden nadat de nodige maatregelen getroffen zijn. Zonder een verlaging van de lasten op arbeid met 35 procent, een verlenging van de toegelaten arbeidsduur en een btw-verlaging op dranken lukt het niet. “Vandaag stellen we vast dat de overheid niet klaar is met haar huiswerk”, zegt Vanheusden. “Er zijn wel maatregelen voorzien maar die zijn vooralsnog onvoldoende. Diverse universitaire studies bevestigen dat het met de huidige arbeidslast zo goed als onmogelijk is om in dit land een horecaonderneming met personeel rendabel uit te baten. Het is als voorzitter mijn plicht om ondernemers op te roepen zelf de nodige maatregelen te nemen. Wie personeel tewerk stelt en wil overleven, zal moeten ingrijpen.”

Vanheusden roept de Horeca-ondernemers op om hun grieven te mailen naar de voorzitters van de meerderheidspartijen. “Ze kunnen een standaardtekst gebruiken om duidelijk te maken dat het voor hen moeilijke jaren worden, maar ze kunnen zeker ook hun eigen verhaal toevoegen. Dinsdag 27 januari in de voormiddag plannen we met een ruime delegatie horecaondernemers een bezoek aan de partijhoofdkwartieren in Brussel.”