Brussels Airport heeft in Zaventem de eerste van vier dialoogsessies gehouden over de plannen tot uitbreiding van de luchthaven. Die zijn vervat in de Strategische Visie 2040. Tachtig geselecteerde aanwezigen discussieerden urenlang over het project. Het keurgroepje bestaat uit economische actoren, vertegenwoordigers van de luchthavengemeenschap en politici.

De Strategische Visie 2040 bevat maatregelen om het aandeel van de verplaatsingen met het openbaar vervoer en de fiets tot vijftig procent te verhogen. Dat veronderstelt een uitbreiding van de treinverbindingen met de luchthaven in Zaventem.

Op de fietssnelweg Leuven-Brussel moet een aftakking naar de luchthaven aangelegd worden. Om de Brusselse Ring te ontlasten wil Brussels Airport een extra ontsluiting tussen de E40 en de zuidelijke zone van de luchthaven. De parkeermogelijkheden op de luchthaven moeten uitgebreid worden met parkings bij Brucargo en de zuidkant van de luchthaven. Van daaruit kunnen reizigers met een shuttlebus naar de terminals.

In het kader van het dialoogplatform Forum 2040 werd een eerste keer vergaderd in drie werkgroepen. De tachtig deelnemers hoeven geen consensus te bereiken over de aangereikte thema’s. Brussels Airport wil vooral reacties op de plannen vanuit verschillende geledingen polsen.