Projectontwikkelaar Ad Kemps heeft samen met adviesbureau DLV bij de bestendige deputatie in Limburg een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding, wijziging en hernieuwing van de varkenshouderij aan de Struikstraat in Halen. Vanuit de Vlaams-Brabantse buurgemeenten Geetbets en Kortenaken steekt het verzet opnieuw de kop op na een eerdere weigering.

Vorig jaar besliste de deputatie om geen milieuvergunning toe te kennen voor de uitbreiding van de varkenshouderij in Halen, op de grens met Kortenaken en Geetbets. Vanuit de twee Vlaams-Brabantse gemeenten als Halen kwam een golf van protest tegen de plannen van de Nederlandse projectontwikkelaar Ad Kemps. Voor actiegroep Leefbaar Halen is de nieuwe poging om alsnog een vergunning te bekomen een slag in het gezicht. “Helaas trekken deze megalomane investeerders zich niets aan van deze negatieve reacties en wagen zij nu in 2018 opnieuw hun kans,” klinkt het.

“Impact op omgeving”

”Dergelijk grote fabrieken voor dieren zijn onverantwoord en hebben een enorme impact op onze omgeving die ver boven het aanvaardbare ligt voor mens en milieu”, meent Ronald Jacobs van Natuurpunt Geetbets. “Het aandeel ammoniak, fijn stof en geluidshinder is enorm en zal heel Halen en Kortenaken belasten, net als het groot aantal transporten, waarop onze wegen niet zijn aangepast. We moeten daarom opnieuw tonen dat de inwoners van Halen, Kortenaken of Geetbets dit niet zullen laten gebeuren.” Bij het bedrijf zelf was niemand bereikbaar voor commentaar.