De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning voor een nieuw woonzorgcentrum in Heikruis, deelgemeente van Pepingen, geschorst. Mater Dei kan voorlopig niet beginnen met de geplande bouw.

Mater Dei wil een nieuwbouw zetten in de tuin van het huidige rusthuis en de oude kloostergebouwen slopen. Dat zou betekenen dat de bomen in de parktuin worden gekapt.

Het actiecomité Red het klooster van Heikruis verzet zich tegen de bouwplannen omdat de tuin volgens hen waardevol is. Tevens zou de afbraak van het oude rusthuis het dorpszicht van Heikruis onherroepelijk veranderen.

Begin september vorig jaar had de provincie Vlaams-Brabant een voorwaardelijke vergunning gegeven. Het woonzorgcentrum is gelegen in een daartoe bestemde zone op het gewestplan. De provincie legde als voorwaarde op dat de belangrijkste historische en dorpsbepalende gebouwen behouden moeten blijven.

Buurtbewoners hadden eerder bij de provincie beroep ingediend tegen de bouwvergunning die de gemeente Pepingen in april had afgeleverd aan Mater Dei. De provincie argumenteerde de beslissing met een verwijzing naar nieuwe regelgeving die grotere kamers oplegt.

Het nieuwe woonzorgcentrum zou bestaan uit vier gebouwen rond een binnentuin. Rond de historische gebouwen en de nieuwbouw zou een groene zone worden aangelegd.