De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Overijse hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Oudergem tegen de bouwaanvraag voor het project Les Jardins D’Oaktree aan de Welriekende dreef in Oudergem op de grens met Overijse. Zij stellen dat de omvang en vooral de inplanting te grootschalig zijn voor een project aan de rand van het Zoniënwoud in Overijse.

Projectontwikkelaar ARH Invest plant tien grote gebouwen van drie tot acht verdiepingen. Daarin is plaats voor 83 appartementen, acht duplexappartementen, een zogenaamd aparthotel met 42 eenheden, 735 vierkante meter aan kantoren, 190 private parkingsplaatsen in twee ondergrondse garages en het onvermijdelijke fitness- en welnesscentrum.

“De bouwaanvraag voor Les Jardins D’Oaktree past niet in het onlangs opgestarte strategische project Horizon+ dat het Zoniënwoud wil opwaarderen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. “Dat project beoogt de uitbouw van toeristisch-recreatieve onthaalpoorten in de verschillende gemeenten rond het Zoniënwoud, de stroomlijning van het medegebruik, de realisatie van groene verbindingen en de versterking van de dorpskernen.”

Horizon+wil wil het Zoniënwoud en de natuurgebieden aan de rand met elkaar verbinden. Tot en met het uitgestrekte Meerdaalwoud. “Het voorliggende  bouwproject hypothekeert deze groene verbinding door zijn grootschaligheid, inplanting en vormgeving. Het snijdt letterlijk het Zoniënwoud af van het groengebied aan de andere zijde van de Welriekende Dreef in Overijse”, stelt Schevenels.

“Wij pleiten voor het behoud van de groenverbinding tussen de twee gewesten en de verschillende groengebieden van het Zoniënwoud. Het bouwproject past totaal niet in deze omgeving. Bovendien ontbreekt in het bouwdossier een passende beoordeling van de effecten op het Europese beschermde Zoniënwoud.”

Overijse heeft bezwaren tegen de hoogte van het gebouw en de geplande behandeling van het afvalwater. Zonder aansluiting op het rioleringsnet kan dat in de bodem belanden en de flora en fauna van het Zoniënwoud aantasten, stelt het gemeentebestuur.