Een twintigtal organisaties eist dat de stad Leuven, de intercommunale Interleuven en bouwfirma Extensa hun plannen schrappen voor de realisatie van een bedrijvenzone op Parkveld in Leuven. Onder meer de Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en Climaxi zie de bouwplannen liever in de koelkast verdwijnen.

De eisenbundel werd bekendgemaakt tijdens het driedaagse festival Fiesta Partigiani op het Parkveld dat georganiseerd werd door de Actiegroep Parkveld Blijft en Climaxi. De plannen voor het Parkveld zijn al twee decennia oud, maar stuiten nog steeds op hardnekkig verzet.

De Raad van State heeft het project al enkele keren teruggefloten omdat de Vlaamse overheid het regionaalstedelijk gebied Leuven nog niet afbakende. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde in februari van dit jaar de vergunning die de Vlaams-Brabantse deputatie verleende aan Extensa voor de bouw van een bedrijvenzone en woningen.

De organisaties eisen een aangepast plan dat ruimte biedt aan landbouw, recreatie en natuur. De Vlaamse Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (Saro) schaarde zich in juli achter de eis tot het behoud van het Parkveld als open ruimte. In het advies stelde Saro dat het gebied gebruikt wordt door beroepslandbouwers. In het kader van het Leuvense streven naar een klimaatneutrale stad is het volgens Saro van belang dat een landbouwgebied vlakbij de stad behouden blijft.