De stad Vilvoorde stelde in september een extern bureau aan voor de opvolging van de technische aspecten van de nakende bouw van de ondergrondse parking op de Grote Markt. De gouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, heeft die beslissing van het stadsbestuur nu geschorst. Mogelijk loopt het omstreden project hierdoor opnieuw vertraging op, al meent burgemeester Hans Bonte (SP.A) dat het zover niet zal komen.

Vilvoorde wil onder de Grote Markt een parking aanleggen met plaats voor 195 plaatsen.Het project wordt gefinancierd door het bedrijf Apcoa. Het stadsbestuur stelde een extern bureau aan voor de opvolging van de technische aspecten van de bouw. Binnen de stadsdiensten ontbreekt hiervoor de nodige expertise.

De keuze viel op het studiebureau dat zich al sinds eind 2013 met deze parking bezighield in het kader van een andere overheidsopdracht. In de motivering wees Vilvoorde op het feit dat “dit bureau over de nodige voorkennis beschikt die niet door een ander kan aangeleverd worden”.

Deze beslissing werd nu geschorst omdat de toewijzing gebeurde in het kader van een zogenaamde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Dat betekent dat geen andere bedrijven konden meedingen.

Volgens de gouverneur toonde het bestuur niet onomstotelijk aan dat het wegens technische specificaties noodzakelijk de opdracht aan het bedrijf in kwestie toe te vertrouwen. “De algemene motieven die aangevoerd worden, zoals betrokkenheid vanaf de start, worden niet gestaafd door technische motieven die eigen en uniek zijn voor deze opdracht”, zegt De Witte.