De provincie Vlaams-Brabant verleende een principieel akkoord voor de ontwikkeling van 56 woningen in een woonuitbreidingsgebied in Wemmel. De vraag naar woningen blijkt het hoogst in de Vlaamse Rand rond Brussel.

“De aansnijding van een woonuitbreidingsgebied roept bij sommigen misschien vragen op, zeker nu termen als betonstop en kernversterking geregeld gebruikt worden”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Deze ontwikkeling kadert binnen ons ruimer woonbeleid in de Vlaams-Brabantse Rand rond Brussel, de regio met de hoogste bevolkingsdruk in Vlaanderen.”

“Dit is de enige regio waar het aansnijden van woonuitbreidingsgebied nog echt nodig is om de groei op korte termijn op te vangen. We hebben hiervoor een beleid ontwikkeld dat lintbebouwing moet vermijden en de open ruimte zoveel mogelijk moet vrijwaren.”

Bouwgronden

De provincie liet een woonbehoeftestudie uitvoeren waaruit bleek dat het arrondissement Halle-Vilvoorde tussen nu en 2030 een bevolkingsgroei van 50.000 inwoners (tien procent) verwacht. Het is daarmee het snelst groeiende arrondissement van Vlaanderen. Er zijn nog bouwgronden maar die komen niet snel genoeg op de markt, waardoor tekorten kunnen optreden en prijzen mogelijk de hoogte ingaan. Meer dan de helft van de bouwgronden is buiten de stads- en dorpskernen gelegen.

Het principieel akkoord in Wemmel dat de provincie Vlaams-Brabant nu verleent, past binnen het beleid. Dat beweert althans het provinciebestuur. Het gaat om een herontwikkeling van een grote manege naar een woonwijk, aansluitend op de kern van Wemmel en in een gebied met hoge bevolkingsdruk.

“Bovendien leggen we een aandeel van twintig procent sociale woningen op. Zo’n ontwikkeling is te verantwoorden als we daardoor, elders in de omgeving, bijkomende verspreide bebouwing kunnen vermijden”, stelt Schevenels.