Het gemeentebestuur van Boutersem heeft maatregelen genomen om het zwaar sluipverkeer uit het centrum van de gemeente te weren. Er is een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd. In de toekomst komt er elders in de gemeente ook nog een tonnagebeperking. 

Het centrum van Boutersem krijgt heel wat zwaar (sluip)verkeer te verwerken. Dit komt onder andere door de invoering van de kilometerheffing op de vlakbij gelegen E40 snelweg. Heel wat vrachtwagenchauffeurs kiezen ervoor de kleine dorpswegen te gebruiken met overlast tot gevolg.

Tienen en Lubbeek

Om die overlast tegen te gaan besliste het gemeentebestuur een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren. Volgens het bestuur zal de beperking ook daadwerkelijk worden gecontroleerd. Boutersem staat niet alleen in de strijd tegen het zwaar (sluip)verkeer. Ook Tienen en Lubbeek passen dezelfde tonnagebeperking toe om het probleem van het zwaar (sluip)verkeer tegen te gaan.

Verdere verlagingen

De nieuwe regeling biedt soelaas voor een gedeelte van het grondgebied van Boutersem. In zones waar nu nog een tonnagebeperking van 10 ton geldt, zal er in de toekomst een verlaging worden doorgevoerd naar 5 ton.

FOTO: aan Malendries zal er in de toekomst allicht ook een tonnagebeperking volgen.