Jeroen Degerickx van de Afdeling Bos, Natuur en Landschap van de KU Leuven heeft een methode ontwikkeld om met beelden vanuit vliegtuigen vast te stellen hoe gezond stadsbomen zijn. Gespecialiseerde sensoren meten de dichtheid van de begroeiing en de verkleuring van de bladeren.

De sensoren tonen met hyperspectrale beelden welke delen van het zonlicht teruggekaatst worden door objecten op de grond. Gezonde bladeren absorberen vooral blauw en rood licht omdat die nodig zijn voor de fotosynthese. Groen licht wordt teruggekaatst.

“Als de beelden tonen dat bomen meer blauw en rood licht weerkaatsen, geeft dat aan dat de gezondheid achteruitgaat”, zegt doctoraatsstudent Degerickx. Dezelfde sensor geeft ook aan hoe dicht de boom begroeid is. “Als een boom niet genoeg water krijgt of besmet is, verliest die een deel van zijn bladeren. In dat geval raakt het signaal van de sensor meer en meer verstoord door materialen onder en rond het bladerdak.”

Steden proberen te waken over de gezondheid van hun bomen, maar dat gebeurt lang niet efficiënt. Experts inspecteren de bomen een voor een en dat is erg arbeids- en tijdsintensief. Het gebruik van een vliegtuig is duur maar de methode is objectiever en sneller en kan het volledige grondgebied van een stad in één keer in kaart brengen.

Degerickx nam zelf de proef op de som met een vliegtuig om de vier meest voorkomende boomsoorten in het oostelijke deel van Brussel te onderzoeken. De groendienst van de stad Brussel en de Vereniging voor Openbaar Groen hebben interesse in de techniek.