De biogasinstallatie aan de Pangaardestraat in Ternat wordt op het einde van deze maand volledig stilgelegd. De productie werd vanaf 1 augustus al geleidelijk afgebouwd. Diverse omwonenden klaagden over geurhinder in het  het landbouwbedrijf.

De biogasinstallatie is in werking sinds eind 2015. Na jarenlang getouwtrek kreeg Rudy Bayens toen toestemming om zelf energie op te wekken via vergisting van koemest en zelfgekweekte maïs. Met de installatie produceerde de uitbater elektriciteit en warmte.

Van bij de start was er protest tegen de installatie. Zo waren er veel klachten over geurhinder. Die zijn nooit verdwenen. Het gemeentebestuur van Ternat maakte acht processen-verbaal op voor geurhinder en het niet naleven van bepaalde voorwaarden uit de milieuvergunning.

Er gebeurden tal van aanpassingen aan de installatie, maar zonder resultaat. Daarop besliste het bedrijf om de installatie stil te leggen. De procedure kan verschillende weken duren. Dat komt omdat de vergistingsinstallatie toch nog biogas blijft produceren, ook als de exploitant geen vergistbare stromen meer toevoegt.

Tegen eind augustus zal de productie helemaal stilvallen. Er zijn geen veiligheidsrisico’s voor de omgeving.