Bio-Incubator Leuven kan uitbreiden

incubator 2Bio-Incubator Leuven krijgt van het provinciebestuur een milieuvergunning voor de uitbreiding van het bedrijf en het aantal proefdieren.

De Bio-Incubator doet dienst als hotel-laboratorium voor verschillende bedrijven die zich toespitsen op biotechnologie. Het onderzoekscentrum werd in 2004 opgericht om een aantal biotechnologische bedrijven onderdak te bieden die over de stad verspreid waren.

Bio-Incubator Leuven wil het aantal muizen en ratten, die gebruikt worden voor wetenschappelijk proeven, opvoeren omwille van de uitbreiding en optimalisatie van de faciliteiten (bio-incubator 3). De vergunning voor het houden van deze dieren wordt uitgebreid van 1.700 tot 6.660 muizen en 210 ratten.

‘De milieuvergunning die we hebben afgeleverd, stelt dat bedrijven in de Bio-Incubator Leuven zich moeten houden aan de federale wetgeving en  de morele code voor dierenproeven van de KU Leuven’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en dierenwelzijn. ‘Het wetenschappelijk onderzoek is maatschappelijk zeer nuttig. De uitgevoerde onderzoeken staan ten dienste van het ontwikkelen van geneesmiddelen en niet voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld cosmetica of sigaretten’.