Bijkomende ruimte voor kmo’s aan Parkveld in Leuven

parkveldDe stad Leuven gaat bijkomende ruimte creëren voor kmo’s aan Parkveld in deelgemeente Heverlee. Het stadsbestuur wuift het protest weg van het actiecomité Parkveld Blijft. Omdat er in Leuven momenteel geen alternatieven zijn, stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V).

Het actiecomité hield op de jongste gemeenteraad een pleidooi opdat de stad haar plannen opgeeft om het zestien hectare grote Parkveld langs de Geldenaaksebaan te bebouwen met woningen en een bedrijvenzone. De tegenstanders willen het gebied vrijwaren als landbouwgrond, open ruimte en groene corridor. Gezien de leegstand op de aanpalende bedrijvenzone in Haasrode is er volgens hen geen nood aan bijkomende ruimte voor ondernemingen.

Het actiecomité verzamelde meer dan 1.400 handtekeningen van Leuvenaars. De meerderheid verwierp de vraag om het Parkveld ongerept te laten.

De plannen om het Parkveld te bebouwen zijn al twintig jaar oud. De Raad van State vernietigde enkele jaren geleden de bouwvergunning omdat de Vlaamse regering het stedelijk gebied Leuven nog niet afgebakend had. Dat is momenteel in opmaak.