bietencampagneDe jaarlijkse suikerbietencampagne is begonnen. In de suikerfabrieken van Tiense Suikerraffinaderij in Tienen en Longchamps worden de eerste bieten van het seizoen 2015-‘16 verwerkt. “We verwachten dat de resultaten goed zullen zijn. De prognoses gaan alvast in die richting”, zegt Jan Ingels, plantmanager en sitedirector van Tiense Suikerraffinaderij.

De volgende maanden wordt naar schatting meer dan drie miljoen ton onder handen genomen, afkomstig van bijna 5.000 telers. Daarbij leveren boeren uit Longchamps aan Tienen en omgekeerd. De campagne duurt in principe tot begin januari.

“Op basis van staalnames van de bieten zijn we ervan overtuigd dat er voldoende volume zal zijn. We denken aan meer dan tachtig ton per hectare”, stelt Jan Ingels. Daarmee zouden de resultaten van de vorige campagne benaderd worden. Toen werd 82 ton gehaald.

“De opbrengst zal navenant zijn.” Het precieze cijfer wil Ingels niet geven, omdat de concurrentie meeluistert. “De rijkheid aan suiker hangt af van de nazomer. Dat hebben we zelf niet in de hand.” De Tiense Suikerraffinaderij mikt op achttien procent. Vorig jaar werd het iets lagere suikergehalte gecompenseerd door het grote volume. Daarmee benaderde de campagne 2014 de topjaren 2009 en 2011.

Ingels geeft twee redenen voor het succes. “De bietengrond is van hoge kwaliteit. Daarnaast beschikken wij over heel wat kennis. Voor onze prognoses beschikken we over diverse instrumenten. Er zijn de staalnames op de velden in augustus. Voorts levert het bieteninstituut heel bruikbare informatie over de teelt en de suikerrijkheid. Van elke vrachtwagen nemen we een staal tot op de bodem van de camion. Die wordt dan nog eens geanalyseerd. We doen dat elke dag van deze campagne.”

De suikerbieten worden geleverd op maat van het transportcharter dat sinds 2010 toegepast wordt en door alle transporteurs ondertekend werd. Het charter regelt een veilige campagne, met respect voor de omgeving.