Het voorstel van Europese richtlijn ter bescherming van kmo’s tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedingssector werd donderdag gepubliceerd. Unizo noemt die ontwerprichtlijn een belangrijke stap voorwaarts. “Onze volgehouden oproep om kmo’s juridisch beter te wapenen tegen machtsmisbruik van grote klanten of leveranciers krijgt gehoor”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

“Veel te lange eenzijdig opgelegde betalingstermijnen, contractvoorwaarden waarop teruggekomen wordt, annuleringen van bestellingen op het allerlaatste moment: klachten als deze zijn legio. Kmo’s worden met hun rug tegen de muur gezet.”

Dit soort wanpraktijken zorgt in de voedingssector tot schrijnende situaties. Heel wat goederen hebben een beperkte houdbaarheidsdatum en worden onverkoopbaar. “Het is goed dat Europa zich in eerste instantie op deze sector focust”, stelt Van Assche. “We rekenen erop dat dit de aanzet vormt voor een bredere reeks beschermingsmaatregelen voor kmo’s over de sectoren heen.”

Betalingstermijn

“Het onmogelijk maken van overdreven lange betalingstermijnen staat bovenaan het prioriteitenlijstje. De maximale betalingstermijn van dertig dagen die in het ontwerp van richtlijn voor kmo’s in de voedingssector staat, is een zeer goed uitgangspunt.”

Een ander uitgangspunt in het ontwerp is het principe van het eenrichtingsverkeer. Kmo’s kunnen de richtlijn aangrijpen bij klachten ten aanzien van grote zakenrelaties maar niet omgekeerd. Ook bij conflicten tussen kmo’s onderling geldt dit ontwerp van richtlijn niet.