Bert Gijsels voortaan Partner bij BDO

bert gijsselsBert Gijsels is door BDO aangesteld tot Partner binnen Accounting & Reporting, meer in het bijzonder voor haar specialisme Public Sector.

Bert Gijsels is bachelor accountancy-fiscaliteit (KdG). Hij startte zijn loopbaan bij het financiële departement van Flowserve en zette in 2000 de stap naar BDO.

Gijsels vervoegde BDO Adviseurs Openbare Sector als assistent waar hij kennismaakte met de werkwijze van openbare besturen. Als Partner wordt hij verantwoordelijk voor het adviseren en begeleiden van voornamelijk lokale openbare besturen, overheids- en non-profit organisaties die nood hebben aan financiële en operationele know-how of opleidingen.

“De laatste jaren ligt de focus in openbare besturen voornamelijk op de implementatie en de verdere uitbouw van de BBC (Beleids- en BeheersCyclus)”, zegt Gijsels.  “De huidige budgettaire criteria zijn strenger dan vroeger en vragen een onderbouwde aanpak van de budgetten alsook de opvolging ervan.  Daarnaast zijn veranderingsprocessen, integratie tussen gemeente en OCMW, creëren van efficiëntiewinsten, zorgbedrijven, … slechts enkele van de andere uitdagingen die de overheden staan te wachten in de nabije toekomst.”

BDO biedt openbare besturen een brede inhoudelijke expertise op strategisch, organisatorisch, financieel, fiscaal en HR-vlak.  BDO investeert daarom sinds jaren in de uitbouw van een team van gespecialiseerde adviseurs en begeleidt zijn klanten bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe modellen en werkwijzen.  Het is de ambitie van het BDO Public Sector team om openbare besturen in al zijn aspecten te leren kennen en vanuit een lange termijnrelatie concreet bruikbare adviezen te verschaffen.

Bert Gijsels (40) woont in Kapellen. Zijn vrije tijd vult hij met lopen en fietsen en brengt hij door met zijn twee zonen.