Unizo Vlaams-Brabant & Brussel lanceerde een enquête bij de leden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Daarin werd gepeild naar de mening van lokale ondernemers over het beleid in hun gemeente. Bereikbaarheid van ondernemingen blijkt de topprioriteit.

“De ondernemers mochten het beleid in hun gemeente evalueren op vijf vlakken: ruimtelijke ordening & ruimte voor ondernemen, mobiliteit & bereikbaarheid, imago & leefbaarheid, ondernemersvriendelijke dienstverlening en communicatie & participatie”, stelt communicatieverantwoordelijke Sofie Vanhout.

De top drie van prioritaire thema’s voor de lokale overheden door de bril van de Vlaams-Brabantse ondernemer: 1) bereikbaarheid van ondernemingen, 2) overleg en samenwerking met ondernemers en 3) dienstverlening aan ondernemers.

Andere vaststellingen uit de enquête:

° naar ondernemersvriendelijk karakter van de gemeente toont 37% zich tevreden, 44% matig tevreden

° 73% weet dat er een schepen van Lokale Economie is in de gemeente, slechts 41% weet dat er een aanspreekpunt is voor lokale economie (dienst of ambtenaar)

° gemiddeld 24% vindt dat er voldoende ruimte voor ondernemen is (21% detailhandel, 19% kantoren, 33% productiebedrijven)

° 41% is niet tevreden met de geleverde inspanningen voor versterking van de kern

° gemiddeld 52% vindt zijn gemeente goed bereikbaar, 33% vindt dat er parkeergelegenheid is op een redelijke afstand

° slechts 15% vindt de hinder bij openbare werken goed geregeld

° netheid en veiligheid scoren goed, voor de aanpak van leegstand en de ondersteuning van lokale tewerkstelling halen de gemeenten net geen voldoende

° 24% is tevreden over de communicatie vanuit de gemeente, 41% is matig tevreden; de mogelijkheid tot inspraak & cocreatie scoort beduidend lager

° 68% spreekt zich uit tegen een cumul van politieke mandaten

° 29% ziet zijn gemeente graag fusioneren, eveneens 29% acht dit niet noodzakelijk maar pleit wel voor meer afstemming binnen bepaalde beleidsdomeinen

Dit najaar gaat Unizo lokale ondernemersverenigingen actief ondersteunen bij het formuleren van prioriteiten voor hun gemeente op het vlak van lokale economie. Die worden overgemaakt aan de politieke partijen in de gemeente met het oog op de verkiezingsprogramma’s en de realisatie tijdens de komende legislatuur 2019-2024.