De Vlaamse regering heeft een bemiddelaar aangesteld om het geplande winkelcomplex Uplace in Machelen uit de juridische malaise te halen. In het voorjaar kwam het omstreden project op de helling te staan door de schorsing van de milieuvergunning voor de bouw en het advies voor vernietiging van het ruimtelijk bestemmingsplan voor de zone Vilvoorde-Machelen.

De Raad van State velt uiterlijk eind dit jaar een arrest over dat ruimtelijk plan voor de zone Vilvoorde-Machelen. Als de rechters dat vernietigen, zakt de hele juridische onderbouw van Uplace in elkaar en is het definitief exit.

De Vlaamse regeringspartijen lieten al verstaan niet van nul te willen herbeginnen. Achter de schermen vindt nu blijkbaar geheim topoverleg plaats om Uplace alsnog uit het slop te halen. Een bemiddelaar onderhandelt met zowel Uplace als de vele tegenstanders van het project.

Bedoeling is een verwaterde versie van Uplace uit te dokteren, waarmee iedereen kan leven. Maar het moet snel gaan. Er moet een oplossing gevonden worden voor het arrest valt, zodat de klacht kan worden ingetrokken.

Schadelijk

Zonder politieke bemoeienis lijkt Uplace ten dode opgeschreven. De Raad van State schorste op 30 maart de milieuvergunning voor de bouw op basis van “onherroepelijke schadelijke gevolgen voor de mobiliteit en de luchtkwaliteit”.

De auditeur van diezelfde Raad van State adviseerde op 10 mei om het ruimtelijk bestemmingsplan voor de zone Vilvoorde-Machelen te vernietigen. Het plan vult de nieuwe bestemming in van de gronden, een gewezen industriezone. Het vormt ook de volledige juridische onderbouw van de bouwvergunning. Zonder bestemmingsplan komt er geen vergunning. Het advies is niet bindend. Maar wel richtinggevend. In de grote meerderheid van de gevallen volgt de Raad van State het advies van de auditeur.