Big_DataWat zijn de meest effectieve tools en tactics in de Belgische marketingwereld? Hoe gaan marketeers om met de digitale omwenteling en hoe is het gesteld met hun analytische interpretatievermogen? Dat en nog veel meer is het onderwerp van het grote onderzoek ‘Marketing 2016: evolutions and trends’ dat Graydon, marketingautoriteit STIMA en de Antwerp Management School uitvoerden bij 705 respondenten.

“We hebben de Belgische marketeers uitgebreid ondervraagd over alles wat vandaag actueel is in hun professionele wereld”, zegt Jens Verboven, business developer en big data-expert bij Graydon. “Zo polsten we welke tools en tactics voor hen het meest effectief zijn en hoe zij het belang hiervan in 2016 zien evolueren. Daarnaast bevroegen we hen over trends en evoluties rond belangrijke thema’s als digital marketing, big data, customer centricity en marketing skills & budget.”

Enkele opvallende conclusies uit het onderzoek:

  1. Er zijn grote discrepanties tussen de frequentie waarmee marketing tactics worden ingezet en de effectiviteit van deze tactics. Zo blijkt telemarketing bijzonder effectief, maar zijn marketeers steeds minder geneigd om dit in te zetten als tactic. Hiertegenover staat dat print advertising dan weer zeer vaak wordt ingezet, terwijl de effectiviteit van deze tactic door marketeers eerder als laag wordt beschouwd.
  2. Een tweede opvallende conclusie is dat  bijna de helft van de marketeers niet begrijpt wat big data écht betekent, terwijl 81,5 procent er wél van overtuigd is dat het belang van big data de komende drie jaar sterk zal toenemen.
  3. Tot slot blijkt dat marketeers in België zich vooral ‘soft skills’ toedichten, zoals creativiteit, empathie en efficiënt communiceren. Op het vlak van ‘hard skills’, zoals de kunst om ruwe data te interpreteren en om te zetten naar nieuwe inzichten, geven ze zichzelf een zeer middelmatige score.

Het onderzoek combineert beschrijvende inzichten met analytische inzichten. “Onze ambitie met dit onderzoek was niet enkel het beschrijven van welke trends en evoluties er aan de gang zijn in de Belgische marketingwereld, maar ook om via analytische methodologie bijkomstige inzichten te verschaffen”, zegt Thorsten Strauss, Marketing Director and Academic Director Digital Marketing Transformation aan de Antwerp Management School.  “Dankzij deze wetenschappelijke aanpak hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat marketeers die zichzelf een goede score geven op analytisch vermogen, in 2016 een hogere budgetverhoging verwachten dan zij die zich hierop een lagere score geven.”