logo_BFVNu het provinciebestuur van Vlaams-Brabant het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Craenenbroekstraat’ van Glabbeek heeft goedgekeurd, kan de Belgische Fruitveiling uitbreiden.

“Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan moet de toekomstige uitbreiding van het historisch gegroeide bedrijf ‘Belgische Fruitveiling cvba’ opvangen”, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening. ‘De huidige locatie van het bedrijf is immers volgebouwd en ligt gekneld in het dorpsweefsel waardoor er naar een alternatief gezocht moest worden.”

Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein moet de visuele impact op het landschap zo klein mogelijk gehouden worden, onder meer via groene buffers. Ook de Meenselbeekvallei moet maximaal gevrijwaard blijven. De Belgische Fruitveiling zit al sinds 1946 in Glabbeek en zoekt al tien jaar naar mogelijkheden om uit te breiden. De uitbreiding komt aan de andere kant van de Craenenboekstraat.