abinbevDe Leuvense brouwer AB InBev heeft een belang van 54,5 procent in Coca-Cola Beverages Africa. De frisdrankenproducent Coca-Cola neemt dat nu over voor 3,15 miljard dollar. Het betreft de activiteiten in onder andere Zuid-Afrika, Kenia, Namibië, Oeganda, Mozambique en Ghana.

Daarnaast is er ook een akkoord voor de overname door Coca-Cola van de bottelarij-activiteiten in Zambia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho, El Salvador en Honduras. De prijs voor die transactie is niet bekend.

De bedoeling is wel dat Coca-Cola deze activiteiten tijdelijk zou aanhouden, tot ze kunnen worden uitbesteed aan een derde partij. Verwacht wordt dat de transacties tegen eind 2017 worden afgerond. Daarvoor is wel de goedkeuring nodig van de relevante toezichthoudende autoriteiten.

Vorige week verkocht AB InBev zijn belang in het Zuid-Afrikaanse drankenbedrijf Distell. De afstoot van het belang in Distell was een van de voorwaarden van het Zuid-Afrikaanse concurrentietribunaal voor de overname van SABMiller, eveneens een (deels) Zuid-Afrikaanse brouwer. De mededingingsautoriteiten in Zuid-Afrika moeten wel hun goedkeuring nog geven.

De overname van SABMiller door AB InBev werd eind juni al goedgekeurd door het Zuid-Afrikaanse concurrentietribunaal. Maar omdat die  samenvloeiing van AB InBev een te grote speler zou maken, moest het een aantal brouwactiviteiten en belangen afstoten. “Dit is de laatste belangrijkste afstoting van activiteiten”, zegt woordvoerster Kathleen Van Boxelaer.